Kontakt: Klinika Esteticmed - Bydgoszcz

Address:
Cicha 17, Bydgoszcz 85-650

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Phone: (52) 34 525 34

Mobile: 721 666 777

Skype: GG: 11720502

Facebook: https://www.facebook.com/137674539635128

Website: https://www.bienkowscyclinic.pl

*Opcje trasy

Ochrona danych osobowych

Kontaktując się z nami telefonicznie, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych, np. w celu umówienia wizyty. Swoje dane osobowe możecie Państwo podać także za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub korzystając z poniższego formularza kontaktowego. Prosimy zatem o uprzednie zapoznanie się z Informacjami na temat przetwarzania danych osobowychprzez Bieńkowscy Clinic.

Jeżeli korzystacie Państwo z formularza kontaktowego i/lub poczty w celu umówienia wizyty i podajecie informacje o problemie zdrowotnym, we wstępie wiadomości prosimy o zawarcie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bieńkowscy Clinic moich danych o stanie zdrowia (w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty) w celu umówienia wizyty.”

Pola z zaznaczeniem * są wymagane

Captcha ImageReload image
Inne informacje

Inne informacje:
 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Bieńkowscy Clinic:  1. Administrator


  Administratorem  danych osobowych jest Esteticmed.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy 85-650, ul. Cicha 17, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474994, występująca pod marką Bieńkowscy Clinic i zwana dalej „Bieńkowscy Clinic” lub „Esteticmed.pl” lub „Administrator”;


  1. Czy podanie danych jest obowiązkowe?


  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:

  1. podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu wysłania formularza i otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem,

  2. podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem,

  3. podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty telefonicznie,

  4. podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu  jest niezbędne w celu umówienia wizyty za pośrednictwem poczty elektronicznej,

  5. w przypadku umawiania wizyty – konieczne jest wskazanie rodzaju umawianego zabiegu lub podanie danych o stanie zdrowia w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty.


  1. Podstawa przetwarzania danych


  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:

  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – umówienie wizyty,

  2. zgody na przetwarzanie danych – dane o stanie zdrowia (w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty), podawane podczas umawiania wizyty (telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), przetwarzane są na podstawie  wyrażonej zgody na przetwarzanie przez Bieńkowscy Clinic podanych danych w celu umówienia wizyty,

  3. zgody na przetwarzanie danych – kontaktując się z Bieńkowscy Clinic za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Bieńkowscy Clinic podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.


  1. Zgoda na przetwarzanie danych


  Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora:  bydgoszcz@bienkowscyclinic.pl lubczestochowa@bienkowscyclinic.pl.


  1. Czas przechowywania danych


  Dane osobowe będą przechowywane:

  1. w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, dane będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail i/lub wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego) po upływie 6 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z potencjalnym pacjentem,

  2. w przypadku przetwarzania danych na potrzeby umówienia wizyty:

  -  dane potencjalnego pacjenta, tj. osoby, która nie korzystała jeszcze z usług Bieńkowscy Clinic i umawia się na wizytę po raz pierwszy, usuwane będą w terminie 6 miesięcy od daty, w której wizyta miała się odbyć;

  - dane pacjenta - zasady przetwarzania danych osobowych pacjentów, tj. osób korzystających z usług Bieńkowscy Clinic, w tym okresy przechowywania danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (wynikające m.in. z okresu przechowywania dokumentacji medycznej), przedstawiane są każdemu pacjentowi przed pierwszą wizytą.


  1. Udostępnianie danych innym podmiotom


  Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.


  1. Profilowanie


  Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


  1. Inspektor Ochrony Danych


  Może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@bienkowscyclinic.pl.


  1. Prawa osoby, której dane dotyczą


  Ma Pani/Pan prawo: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie do placówki Administratora w Bydgoszczy (ul. Cicha 17) lub w Częstochowie (ul. Wysockiego 39, lok. 7).

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej/go danych osobowych narusza przepisy RODO.

   

  1. Prawo wniesienia sprzeciwu:  


  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego - w dowolnym momencie. Sprzeciw można wnieść składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie do placówki Administratora w Bydgoszczy (ul. Cicha 17) lub w Częstochowie (ul. Wysockiego 39, lok. 7).

   

Jesteś tutaj: Home Kontakt Bydgoszcz