Konsultacja dietetyczna

DLACZEGO dieta (Żywienie) ODGRYWA ISTOTNĄ ROLĘ W FUNKCJONOWANIU ORGANIZMU człowieka?

O tym, że istnieją liczne powiązania między sposobem odżywiania a powstawaniem chorób lub wszelkiego rodzaju zaburzeń zdrowotnych, wie prawie każdy. Niejednokrotnie jednak, ze względu na zakorzenione poglądy, niebezpieczne mity żywieniowe oraz panującą w mediach dezinformację, nie potrafimy określić co nam pomaga, a co szkodzi. 

Prawidłowe odżywianie odgrywa bardzo istotną rolę w prewencji i terapii wielu chorób. Odpowiednia wybór i jakość spożywanych pokarmów determinuje zdrowy styl życia. 

Zarówno nieumiarkowana jak i niedoborowa podaż substancji odżywczych prowadzi do zaburzenia równowagi żywieniowej, a tym samym wystąpienia niekorzystnych konsekwencji. Przykładem może być nadmierne spożycie kilokalorii prowadzące do otyłości, która z kolei predysponuje do wystąpienia chorób cywilizacyjnych np. chorób układu krążenia, nowotworów czy cukrzycy. 

Współczesna wiedza medyczna i żywieniowa pozwala nam stwierdzić, że znane słowa ojca medycyny Hipokratesa „Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”, nie straciły na aktualności i powinny być wskazówką dla tych, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. 

PIERWSZA KONSULTACJA DIETETYCZNA W BIEŃKOWSCY CLINIC®

 1. ANALIZA SKŁADU CIAŁA 

Podczas pierwszej konsultacji dietetycznej przeprowadzana jest analiza składu ciała za pomocą segmentowego analizatora Tanita RD-545. Dzięki zastosowaniu podwójnej częstotliwości otrzymujemy precyzyjny pomiar takich parametrów jak:

 • masa ciała,
 • BMI,
 • procentowa zawartość tkanki tłuszczowej,
 • procentowa zawartość masy mięśniowej, 
 • procentowa zawartość całkowitej wody w organizmie,
 • wiek metaboliczny,
 • podstawowa przemiana materii,
 • wskaźnik wisceralnej tkanki tłuszczowej, 
 • zawartość masy mineralnej kości,
 • jakość masy mięśniowej.
 1. WYWIAD ŻYWIENIOWY

W trakcie pierwszej wizyty przeprowadzany jest wywiad żywieniowy, pozwalający ocenić dotychczasowe zwyczaje żywieniowe pacjenta oraz jego preferencje. Analizowany jest również styl życia, harmonogram dnia i codzienna aktywność fizyczna, możliwości kulinarne, występując schorzenia, przyjmowane leki i suplementy. Dodatkowo omawiane są wyniki badań i dzienniczek żywieniowy. 

YouTube video

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PIERWSZEJ konsultacji W BIEŃKOWSCY CLINIC®?

W związku z tym, że podczas wizyty wykonywany jest pomiar składu masy ciała metodą bioelektroimpedancji, dobrze jest, aby pacjent był odpowiednio przygotowany do pomiaru: 

 • 48 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu, 
 • 12 godzin przed pomiarem nie wykonywać bardzo intensywnych ćwiczeń,
 • 4 godziny przed nie spożywać posiłków ani płynów lub wykonać pomiar na czczo,
 • 30 minut przed pomiarem opróżnić pęcherz moczowy.

Odpowiednie przygotowanie pozwoli na uzyskanie bardziej dokładnych wyników. Zarówno nawodnienie lub odwodnienie organizmu będzie wpływać na impedancję podczas pomiaru i wpływać jego wynik. Przed badaniem należy zdjąć wszystkie metalowe przedmioty np. biżuterię, pasek czy zegarek. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża, epilepsja, posiadanie metalowych implantów lub defibrylatora serca.  

Na pierwszą konsultację dietetyczną warto zabrać ze sobą aktualne wyniki badań m.in.:

 • morfologia z rozmazem,
 • glukoza na czczo,
 • profil lipidowy (cholesterol całkowity, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglicerydy)
 • TSH + opcjonalnie fT3 I fT4,
 • OB,
 • próby wątrobowe (AST, ALT).

Przygotowując się do pierwszej wizyty u dietetyka można sporządzić dzienniczek żywieniowy, najlepiej z minimum dwóch dni – dnia powszedniego oraz z weekendu. Aby go przygotować należy notować spożywane posiłki i napoje, a także ich składniki, ilości i godziny spożycia. Odpowiednio sporządzony dzienniczek pomoże w ocenie Twojego dotychczasowego sposobu żywienia.

CO BIERZEMY POD UWAGĘ W BIEŃKOWSCY CLINIC® PODCZAS UKŁADANIA PLANU ŻYWIENIOWEGO?

Plany żywieniowe tworzone są zawsze indywidualnie, na podstawie wywiadu żywieniowego przeprowadzonego z pacjentem podczas konsultacji dietetycznej. Podczas tworzenia planu odżywiania dietetyk bierze pod uwagę występujące choroby, przyjmowane leki, codzienny harmonogram dnia pacjenta, jego preferencje dotyczące konkretnych produktów lub smaków. Wypracowywane zostają kompromisy w oparciu o zasady prawidłowego żywienia, tak aby dieta była smaczna, zapewniała sytość i spełniała swoje podstawowej funkcje, jak dostarczenie wszystkich niezbędnych makro- i mikroskładników, a także stanowiła skuteczną prewencję i dietoterapię chorób. 

STRATEGIA DZIAŁANIA

Po odbyciu pierwszej konsultacji dietetycznej pacjent otrzymuję listę zaleceń oraz wskazówek, które może od razu wdrożyć w życie. Gotowy plan żywieniowy pacjent otrzymuje do 7 dni od pierwszej wizyty. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, może on zostać wysł/9any za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zostać osobiście odebrany w recepcji kliniki. Wizyty kontrolne odbywają się od 2 do 4 tygodni po wprowadzeniu zaleceń dietetycznych. Ich celem jest ocena efektów stosowanych zaleceń i realizowanego planu żywieniowego, w tym ponowna analiza składu ciała. Możliwe jest powtórne sprawdzenie nowo sporządzonego dzienniczka żywieniowego, by zlokalizować ewentualne odstępstwa od wytycznych i skutecznie im zapobiec. Podczas wizyty kontrolnej wykonywana jest też ocena samopoczucia pacjenta po wprowadzeniu zmian i ewentualna modyfikacja zaleceń. Na każdym etapie współpracy dietetycznej pacjent ma zapewniony stały kontakt z dietetykiem oraz wsparcie mentalne.

 

DO POBRANIA

DZIENNICZEK ŻYWIENIOWY


CENNIK

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem>.

W naszych klinikach można płacić w systemie ratalnym. Sprawdź dostępne formy finansowania>