Plan wsparcia żywieniowego

 

Jak przygotować się do pierwszej wizyty w Bieńkowscy Clinic®?

Jeśli Państwo posiadacie, to proponujemy wziąć ze sobą:

  • ostatnie wyniki badań laboratoryjnych
  • wyniki testów alergicznych w klasie przeciwciał IgE
  • wyniki testów na nietolerancje pokarmowe w klasie przeciwciał IgG

 

Pierwsza konsultacja w Bieńkowscy Clinic®

Indywidualne  podejście przynosi najlepsze efekty terapeutyczne. Podczas pierwszej godzinnej konsultacji w gabinecie zostaje przeprowadzony szczegółowy wywiad dotyczący pracy przewodu pokarmowego, kondycji zdrowotnej pacjenta, zostaną przeanalizowane wyniki badań laboratoryjnych, aktualne nawyki i upodobania żywieniowe, aktywność fizyczna, zostanie wykonana analiza składu ciała. Wszystkie te informacje stanowią podstawę ułożenia w pełni spersonalizowanego planu żywieniowego odpowiadającego kondycji zdrowotnej – mającego na celu szeroko rozumianą poprawę komfortu życia pacjenta. Utrata zbędnych kilogramów jest często „skutkiem ubocznym” wyrównania organizmu na poziomie biochemicznym poprzez właściwe skrojoną dietę i suplementację opartą na wynikach badań laboratoryjnych. Podczas pierwszej konsultacji w Bieńkowscy Clinic® zostaje ustalona strategia działania.

Strategia działania

  1. Określenie celów dietoterapii.
  2. Określenie ram czasowych.
  3. Diagnostyka jest punktem wyjścia do przygotowania wsparcia żywieniowego.

Jeśli są podejrzenia chorób, dolegliwości o określonym podłożu – potrzebne będzie wykonanie dodatkowych badań: laboratoryjnych, genetycznych, przeciwciał w kierunku konkretnych chorób autoimmunologicznych, nietolerancji pokarmowych, alergii pokarmowych, mikroflory jelitowej, analizy włosa, testów oddechowych.

  1. Kolejne badania (kontrolne) mogą być zaproponowane podczas całego okresu współpracy żywieniowej, aby określić czy postępy dietoterapii zmierzają w pożądanych kierunku.
  2. Zastosowanie spersonalizowanego wsparcia żywieniowego.
  3. Zaproponowanie suplementacji.

Wizyta kontrolna

Wizyta kontrolna w Bieńkowscy Clinic® odbywa się z częstotliwością co 2 – 4 tygodnie w zależności od potrzeb i kondycji zdrowotnej pacjenta.

Dietoterapia to proces, będąc w procesie zachęcamy do wizyt kontrolnych nie rzadszych niż co 4 tygodnie, tak, aby utrzymać motywację na odpowiednim poziomie.