Skip to main content
  • bienkowscyclinic

dr n. med. Marcin Bieńkowski

Specjalista chirurgii ogólnej, Ekspert medycyny estetycznej

dr n. med. Marcin Bieńkowski

Specjalista chirurgii ogólnej, Ekspert medycyny estetycznej

Dr n. med. Marcin Bieńkowski jest współtwórcą i założycielem Bieńkowscy Clinic® w Bydgoszczy i Częstochowie. Wspólnie z dr Iloną Wnuk-Bieńkowską zarządza i kieruje pracą personelu medycznego Bieńkowscy Clinic®.

Od 2001 roku zajmuje się medycyną estetyczną. Od 2003 do 2006 roku prowadził gabinet medycyny estetycznej i anti-aging w Centrum Medycznym Bieńkowski – Prywatnej Klinice Chirurgii Plastycznej w Bydgoszczy. W kwietniu 2006 roku dr Marcin Bieńkowski utworzył odrębną klinikę Esteticmed.pl® zajmującą się medycyną estetyczną i anti-aging, dermatochirurgią oraz laseroterapią.

Dr. n. med. Marcin Bieńkowski jest autorem/współautorem prac naukowych i artykułów ogłoszonych drukiem. Kilka razy w roku uczestniczy w konferencjach, kongresach i kursach w kraju i zagranicą, pogłębiając doświadczenia zarówno w dziedzinie medycyny estetycznej, jak i chirurgii.

Jest członkiem organizacji medycznych: Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Antyi Aging przy Polskim Towarzystwie Lekarskim (PSME), Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego (PTCh), Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych (SLDE), Światowego Towarzystwa Medycyny Anti Aging (WOSAAM).

Zdobyte doświadczenia kliniczne dr n. med. Marcin Bieńkowski wymienia i pogłębia w klinikach medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej na świecie, m.in. w brazylijskiej klinice doktora Romulo Mene’ w Rio de Janeiro, w Akademikliniken – największej prywatnej klinice chirurgii plastycznej w Europie – Profesora Per Heden’a w Sztokholmie, w klinice dr Javiera Beuta oraz na kursach Masterclass firmy QMED® w Uppsala w Szwecji. Dr n. med. Marcin Bieńkowski od 2007 roku jest międzynarodowym trenerem Restylane® MasterClass® szwedzkiej firmy QMED® – światowego pioniera i lidera na rynku medycyny estetycznej. W styczniu 2008 roku dr n. med. Marcin Bieńkowski brał udział w pierwszym w Polsce zabiegu nieinwazyjnego powiększania piersi z użyciem preparatu nowego kwasu hialuronowego w Klinice Chirurgii Plastycznej dr Wiesława Bieńkowskiego w Bydgoszczy.


skinexpert
Copyright © www.bienkowscyclinic.pl 2003-