Skip to main content
 • bienkowscyclinic

Blizny – przyczyny, zdjęcia, leczenie

Blizny – przyczyny, zdjęcia, leczenie

Większość z nas posiada jakąś bliznę, mniejszą lub większą, najczęściej będącą pamiątką po urazie czy wypadku. Blizny, zwłaszcza te większe lub usytuowane w widocznych miejscach, stanowią poważny problem. Oferujemy laserowe usuwanie blizn – zarówno tych powstałych w wyniku urazu, jak i tych będących pozostałością po operacji, po przebytej chorobie, po trądziku. W przypadku leczenia blizn bardzo ważne jest postępowanie zachowawcze i unikanie zabiegów operacyjnych, jeśli to możliwe.

Blizny to nie tylko problem estetyczny, lecz także utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu. Pozornie wydawałoby się, że blizny nie mają wpływu na stan naszego zdrowia, a jednak nie do końca tak jest. Mogą być one przyczyną poważnego świądu, tkliwości i bólu. W miejscu ich występowania tworzą się zniekształcenia, które mogą powodować upośledzenie funkcji danej okolicy lub nawet uszkodzenia narządu. Inne powikłania, wynikające z posiadania blizn, to zaburzenia snu, zaburzenia codziennej aktywności, niepokój, depresja.

Czym są blizny

Blizna to nic innego jak tkanka łączna, która w trakcie procesu gojenia zajmuje miejsce tkanki uszkodzonej przez uraz lub chorobę. Uszkodzona tkanka lub skóra właściwa zostaje zastąpiona przez nową tkankę z włóknami kolagenu, które najpierw ułożone są przypadkowo, a dopiero potem się porządkują. Proces ten zachodzi w miejscu zranienia czy uszkodzenia skóry. Powstanie blizny jest nieuniknionym etapem w gojeniu się rany, choć jednocześnie uformowanie się takiej blizny wpływa niekorzystnie na wygląd estetyczny.

Fakty & mity o bliznach

Wśród pacjentów nadal pokutuje pogląd, że chirurgia plastyczna jest cudownym remedium i każdą bliznę skoryguje bez pozostawienia śladu. Taki mit podsycają środki masowego przekazu i publiczne wypowiedzi niektórych przedstawicieli zajmujących się paramedycyną, kosmetyką, właścicieli gabinetów odnowy biologicznej. Niestety czasami także słyszy się wypowiedzi lekarzy na temat całkowitego usuwania blizn. Mają one jednak wydźwięk bardziej marketingowy niż medyczny.

Niestety rzeczywistość jest inna. Nie ma możliwości 100% usunięcia blizny. Możliwe są natomiast różnego rodzaju zabiegi niechirurgiczne – laserowe, farmakologiczne, czasem także chirurgiczne, dzięki którym ostateczny wygląd blizny można poprawić, tzn. bardzo często udaje się uzyskać bardzo dobry efekt: blizny bardzo mało widocznej lub prawie niewidocznej.

Usuwanie blizn czy ich redukowanie to proces skomplikowany, wymagający dużego doświadczenia i znajomości patofizjologii. Równie ważna w tym wszystkim jest cierpliwość pacjenta, który powinien być świadomy tego, że proces przebudowy i dojrzewania blizn wymaga czasu. Blizny stopniowo miękną, bledną i obkurczają się, a proces ten trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Najkorzystniej jest, aby leczenie rozpocząć już w pierwszych tygodniach od wygojenia się rany, dzięki czemu możliwe będzie uniknięcie przerostu blizn.

Nie można jednoznacznie stwierdzić, która terapia jest najskuteczniejsza w leczeniu blizn, dlatego musi być ona indywidualnie dostosowana do każdego pacjenta. Nie ma tutaj złotych środków, które pozwalałyby na pozbycie się blizny. Skuteczność terapii zależy od następujących czynników: zdolności do oceniania rodzaju blizny, wyboru odpowiedniej metody leczenia, wydania pacjentowi odpowiednich zaleceń.

Tematem tabu jest ciągle wczesna laseroterapia blizn, którą często rozpoczynamy dosłownie w momencie usunięcia szwów. Jest to temat niezwykle złożony i delikatny, wymagający szerokiej wiedzy z zakresu leczenia oparzeń, fizjologii blizn i samej znajomości oddziaływania poszczególnych laserów i leków na różne rodzaje blizn. Postęp w tej dziedzinie jest jednak tak wielki, że sytuacje oceniane jako beznadziejne jeszcze 2 lata temu, dzisiaj nie stanowią już dla nas wielkiego problemu. Każda nowa publikacja, sympozjum i spotkania ekspertów w tej dziedzinie otwierają nowe możliwości przed pacjentami.

Pamiętajmy jednak że najlepszym sposobem na bliznę jest uniknięcie jej powstania.

Istnieje również szereg preparatów w postaci żelu lub kremu, których celem jest gojenie ran. Są one bardzo pomocne w procesie leczenia, ale nie można przeceniać ich wpływu.

LECZENIE BLIZN PO OPERACJI

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYGLĄD BLIZNY

 • długość blizny
 • kształt blizny
 • przebieg gojenia (krwiak, infekcja, niedokrwienie, itp.)
 • wiek (większe ryzyko u osób młodych)
 • rasa – rasa biała mniejsze ryzyko niż ciemnoskórzy
 • uwarunkowania genetyczne (wywiad rodzinny)
 • położenie blizny względem linii minimalnego napięcia skóry
 • ilość i rodzaj szwów oraz technika zaopatrzenia chirurgicznego rany (unikanie szycia skóry pod dużym napięciem)
 • lokalizacja blizny (broda, mostek, ramię, górna część pleców to obszary zwiększonego ryzyka)

Z reguły blizny goją się same, bez konieczności specjalistycznego leczenia, czy tym bardziej interwencji chirurgicznej. Jednak część z nich stanowią blizny nieprawidłowe. Charakteryzują się tym, że są twarde, czerwone, zgrubiałe, niekiedy wykraczające poza obszar pierwotnego kształtu i rozmiaru rany. Blizny nieprawidłowe są już problemem zdrowotnym, bo mogą one powodować przykurcze, a także wywoływać drażliwość, ból czy swędzenie.

Rodzaje blizn – z uwagi na czynnik sprawczy (etiologiczny)

 • blizny potrądzikowe – Trądzik jest problemem każdego nastolatka, a im intensywniejszy przebieg okresu dojrzewania, tym większe prawdopodobieństwo, że na twarzy pozostaną blizny potrądzikowe. Proces powstawania tego rodzaju blizn jest następujący – od mikrozaskórników do punktu końcowego w postaci wytworzenia się wypukłych lub wklęsłych blizn. Powstawanie tych blizn i ich głębokość jest uwarunkowana zakresem występowania stanu zapalnego i zdolnością organizmu do samoistnego gojenia zmian chorobowych. Proces powstawania blizn potrądzikowych powoduje u wielu osób obniżenie nastroju oraz zanik aktywności społecznej, ale jest możliwym do uniknięcia wynikiem nieleczonego lub nieprawidłowo leczonego trądziku. Sposób leczenia będzie zależał od charakteru blizn, które najczęściej są zanikowe, jednak mogą ewoluować także w kierunku blizn przerostowych.
 • blizny pourazowe (m.in. pooparzeniowe, po skaleczeniach, po samookaleczeniu, po pogryzieniach przez psy)
 • blizny pooperacyjne
 • inne

LECZENIE BLIZN

Leczenie blizn, jak wcześniej wspomnieliśmy, wymaga złożonego podejścia i pełnego zrozumienia przebiegu tego procesu przez obie ze stron. Pacjent powinien być przygotowany na przewlekłe kilkuetapowe leczenie i stopniowy postęp. Wymaga to cierpliwości i zdyscyplinowania w zakresie przestrzegania zaleceń po zabiegach.

Lekarz musi posiadać odpowiednie doświadczenie w zakresie anatomii, patofizjologii powstawania i przebudowy blizn, w zakresie gojenia ran, leczenia oparzeń i radzenia sobie z wieloma różnymi aspektami leczenia blizn. Takie umiejętności pozwalają unikać lub minimalizować ryzyko powikłań, a zdolność przewidywania zapewnia lepszą możliwość trafnego doboru odpowiedniej terapii.

Niestety najczęściej spotykamy się z sytuacją, gdy pacjent po urazie czy zabiegu trafia do kliniki już z blizną przerosłą, ponieważ nikt nie wspomniał o możliwości wspomagania gojenia blizny żelem silikonowym lub odpowiednią maścią. Często też lekarze przekazują informację sugerującą odroczenie stosowania takich preparatów, co niestety jest bardzo niekorzystne w sytuacjach, gdy pacjent ma skłonności do przerostu blizn lub gdy blizna powstaje wskutek urazu o niekorzystnym charakterze, zwłaszcza w niekorzystnej lokalizacji. Maści i żele silikonowe powinno się stosować po zdjęciu szwów, przewlekle przez kilka miesięcy. Należy również unikać ekspozycji na UV oraz urazów mechanicznych blizny.

 

Leczenie dzielimy na:

Leczenie farmakologiczne

W tej grupie zabiegów znajduje się sterydoterapia oraz zabiegi z użyciem substancji hamujących wzrost blizny (leki antymitotyczne). W ciągu ostatnich lat wykorzystywane są również preparaty zawierające enzymy rozpuszczające tkankę blizny. Są to nowe, aczkolwiek bardzo obiecujące metody leczenia blizn – ich dalszy rozwój pozwoli na osiąganie spektakularnych efektów.


Laseroterapia

Zastosowanie laserów frakcyjnych zmieniło zasadniczo możliwości medycyny w leczeniu blizn. Problemy trudne lub niemożliwe do rozwiązania jeszcze 3–4 lata temu teraz stają się codzienną pracą na rzecz pacjentów.

Obecnie kliniki Bieńkowscy Clinic dysponują pełnym spektrum zabiegów laseroterapii, a wszystkie typy laserów stosowanych przez nas, to urządzenia uznane za najskuteczniejsze w danej dziedzinie.

Leczeniem blizn zajmujemy się od 2001 roku, laseroterapią od początku stosowania tej metody w Polsce i właśnie z tych powodów jesteśmy klinikami, które oferują złożone i szerokie spektrum zabiegów. Uczestnictwo w szkoleniach i wymiana doświadczeń z innymi klinikami sprawia, że jesteśmy na bieżąco z wszystkimi metodami leczenia i usuwania blizn.

W zabiegach bardzo często wykorzystujemy lasery frakcyjne, które dają możliwość zaprogramowania precyzyjnej siatki mikrouszkodzeń. Lasery te pozwalają na kontrolowanie uszkodzeń zarówno pod względem gęstości, jak i głębokości w skórze. Efekty termiczne, jakie można uzyskać, dopasowuje się do konkretnego rodzaju blizny. Jeśli zachodzi taka konieczność, można również dokonać wysypkowego uszkodzenia skóry, aby potem możliwe było obkurczenie i przebudowa blizny. Laser frakcyjny pozwala na błyskawiczną odbudowę skóry po uszkodzeniu wysypkowym, gdyż uszkodzone części są oddzielone elementami nietkniętej skóry. To stwarza doskonałe warunki do gojenia.

Mikrouszkodzenia, które powstają w trakcie zabiegu, są potrzebne – zapoczątkowują one proces ożywiania struktury blizny. W wyniku procesów regeneracji powstają nowe komórki, naczynka i białko. Blizna obkurcza się, zmienia swój kolor i konsystencję do tego stopnia, że zaczyna przypominać otaczającą ją skórę. Jednak przeprowadzanie takich zabiegów wymaga czasu, a co za tym idzie – cierpliwości ze strony pacjenta.

Lasery naczyniowe – płytko działające oraz NdYag – służą obkurczaniu i zamykaniu naczyń w obrębie blizn przerastających i keloidów. Normalizują koloryt blizny, zmniejszają jej przekrwienie, a tym samym przerost.

W panelu zabiegowym Bieńkowscy Clinic znajdują się zarówno ablacyjne, jak i nieablacyjne rozwiązania laserowe.

Każdego roku miliony ludzi na świecie nabywa różnego rodzaju blizny, z czego niektóre przypadki stanowią poważny problem. Większość blizn powstaje w wyniku urazu. Często również przyczyną blizn mogą być niektóre przebyte choroby lub zabieg operacyjny (blizny pooperacyjne). Dlatego właściwa znajomość istoty problemu i racjonalne oraz aktualne podejście do metod leczenia blizn, a często wręcz powściągliwe postępowanie zachowawcze (nieoperacyjne) stanowi klucz do uzyskania optymalnego wyniku i często najlepszego rozwiązania problemu blizn dla danego pacjenta.

Osoby dotknięte obecnością nieestetycznych blizn, zwłaszcza w miejscach widocznych, mogą szczególnie dotkliwie odczuwać ich obecność pod względem fizycznym, funkcjonalnym i psychologicznym. Blizny, często pozornie mało istotne, mogą być przyczyną poważnego świądu, tkliwości i bólu. Mogą powodować zniekształcenia, upośledzenie funkcji danej okolicy lub wręcz stanowić ryzyko uszkodzenia narządu (np. niedomykalność powiek z powodu przykurczu bliznowatego, stanowiącego zagrożenie wysychania rogówki) a także, zaburzeń snu, niepokoju, depresji i zaburzeń codziennej aktywności.

Laseroterapia jest wieloetapowa, wymaga dużego doświadczenia i wyczucia ze strony lekarza. Zabiegi są dobierane w oparciu o konsultacje kontrolne po zabiegach, porównania dokumentacji fotograficznej. Często nacisk ze strony pacjenta na przyspieszenie osiągnięcia efektów może zagrozić leczeniu – zwiększenie parametrów pracy lasera – z czym pacjent kojarzy skuteczność terapii może np. spowodować ponowne przerośnięcie blizny i zniweczenie efektów leczenia.

Zasady leczenia blizn laserami:

 • terapie progresywne wieloetapowe
 • długie odstępy między zabiegami
 • terapia złożona zindywidualizowana
 • zabiegi uzupełniające (fizjoterapia, farmakoterapia)

Chirurgiczne leczenie blizn

To operacyjne leczenie blizny, obejmujące zmianę jej kształtu, zmniejszenie jej rozmiaru, zlikwidowanie przykurczu; są to precyzyjne zabiegi chirurgiczne, do których przeprowadzenia konieczna jest znajomość patofizjologii procesów bliznowacenia i ich modulacji, a także anatomii i odpowiedniej techniki chirurgicznej

 • usunięcie blizny i transplantacja skóry właściwej – w miejscu wycięcia blizny dokonuje się przeszczepu skóry, który pozwala na uzyskania równej i gładkiej blizny
 • pozyskiwanie nadmiaru zdrowej skóry, potrzebnego do przeniesienie w miejsce blizny; zabieg wykonuje się przy użyciu ekspanderów, czyli rozciągaczy tkankowych
 • zabiegi z zakresu plastyki skóry – szycie brzegów rany i ponowne ich zbliżanie z minimalnym napięciem tkanek

Największym zagrożeniem w sytuacji, w której decydujemy się na leczenie chirurgiczne, jest odczynowy przerost. Z tego powodu bardzo ważna jest odpowiednia diagnostyka pacjentów oraz umiejętność ocenienia ryzyka w przypadku konkretnej osoby. Należy rozważyć możliwość wystąpienia powikłań.


Presoterapia

Jest to metoda optymalizacji przebiegu procesu bliznowacenia poprzez stosowanie odpowiedniego ucisku/masażu z użyciem specjalistycznej odzieży uciskowej. Presoterapia po oparzeniach trwa zwykle ok. 2 lat, a ubranie uciskowe pacjent nosi przez 24 godziny na dobę. Najczęściej stosujemy tę metodę w przypadkach blizn pooparzeniowych.


Leczenie dodatkowe – uzupełniające

Nowe perspektywy leczenia blizn i uszkodzeń skóry powstały dzięki idei wykorzystania komórek macierzystych – tzw. totipotencjalnych (ang. stem cells – komórki pnia). W tej dziedzinie korzystamy z metod wykorzystujących własne osocze bogatopłytkowe oraz przeszczepy tkanki tłuszczowej. Zabiegi te dzięki właściwościom komórek macierzystych, które posiadają specyficzną i cenną zdolność różnicowania się w kierunku wszystkich typów komórek i tkanek – umożliwiając ich regenerację – pozwalają jeszcze optymistyczniej spojrzeć w przyszłość i otwierają nowe możliwości w leczeniu blizn, szczególnie zanikowych.

W aptekach i dobrych klinikach zajmujących się profesjonalnie leczeniem blizn dostępnych jest cała gama farmaceutyków przeznaczonych do ich redukcji i profilaktyki: plastry, żele i spray’e silikonowe (Kelo-cote®, Zeraderm®, SilGel®, Dermatix®). Bieńkowscy Clinic szczególnie polecają preparat Scar Repair, który może być używany również w przypadku nowych blizn, przyspieszając ich gojenie w początkowej fazie zapalnej, a w przypadku stosowania na stare blizny, wygładza je i sprawia, że stają się bledsze.


Leczenie blizn potrądzikowych

Trądzik powoduje, że na skórze powstają stany zapalne, a niekiedy nawet ubytki i blizny. Celem zabiegów leczenia takich blizn jest wypełnienie ubytków, wygładzenie powierzchni skóry i poprawa jej kolorytu.

Skórę osób z bliznami potrądzikowymi określa się jako mieszaną lub tłustą. Martwy naskórek, którego warstwa pozostaje na jej powierzchni, powoduje zaburzenia w poceniu się, utrudnia oddychanie skóry, a na skutek tego staje się ona matowa. W takiej sytuacji wskazane jest wypłycenie dołków, które zapewnią odpowiednią dermostymulację naszej skórze.

Kosmetyki używane w takim stanie skóry nie mają możliwości przenikać przez barierę warstwy rogowej martwego naskórka w głąb do żywych komórek skóry. Pierwszym zadaniem jest usunięcie martwego naskórka i rozluźnienie połączeń między jego komórkami (korneodesmosomy). W tym celu wykonujemy zabiegi chemiczne – peelingi (glikolowy, TCA, salicylowy oraz specjalna formuła alfa/beta complex gel). Kolejną możliwością jest dermabrazja laserowa. Po usunięciu tarczy złożonej z martwych komórek wykonujemy zabiegi dermostymulacji – pobudzenia żywych warstw skóry. Prowadzą one do wzrostu przepływu krwi w skórze i pobudzeniu fibroblastów do syntezy kolagenu i elastyny. Wzrost ilości kolagenu poprawia rusztowanie skóry i daje efekt skóry jędrnej i sprężystej.

Dermostymulacja

Do wyboru mamy wiele zabiegów:

 • peelingi (np. Yellow Peel)
 • lasery frakcyjne: Cutera Enlighten Pico, Mosaic eCO2™, Fraxel Re:Store, Power Pixel
 • mezoterapia
 • osocze bogatopłytkowe
 • przeszczepy tkanki tłuszczowej
 • leczenie fotomodulacją LED triWings
 • terapia falami radiowymi (Accent Prime) i ultradźwiękami (ultraformer iii)

Wykonujemy zabiegi nieinwazyjne, małoinwazyjne, a także chirurgiczne.


Leczenie blizn przerosłych i keloidów

Intensywne terapie złożone, w skład których wchodzą:

 •  laseroterapia: Cutera Enlighten Pico, Mosaic eCO2™, Fraxel Re:Store, Power Pixel
 •  fizjoterapia
 •  kompresoterapia – leczenie uciskiem (4-12 miesięcy)
 •  farmakoterapia
 •  leczenie fotomodulacją LED triWings
 •  leczenie uzupełniające – miejscowe
 •  opatrunki okluzyjne z fluorowanymi sterydami
 •  opatrunki z żelu silikonowego (np. Kelo-cote, Zeraderm, Veraderm, SilGel, Cicaplast)
 •  opatrunki żelowe Medipatch
 •  krem Scar repair
bienkowscyclinic
bienkowscyclinic
bienkowscyclinic
bienkowscyclinic
bienkowscyclinic
bienkowscyclinic
bienkowscyclinic
bienkowscyclinic
bienkowscyclinic
bienkowscyclinic
bienkowscyclinic
bienkowscyclinic
bienkowscyclinic
bienkowscyclinic
bienkowscyclinic

 

DEDYKOWANE ZABIEGI W KLINICE

HIFU ULTRAFORMER MPT

HIFU – nieinwazyjne ujędrnianie twarzy

Fale elektromagnetyczne HIFEM®- leczenie nietrzymania moczu

Radiofrekwencja: zabieg na twarz

Egzosomy

Mezoterapia mikroigłowa

Kwas hialuronowy – powiększanie i modelowanie ust

Kwas hialuronowy – mezoterapia kwasem hialuronowym hydrobalans / soft lifting

Kwas hialuronowy – wypełnianie zmarszczek

Kwas hialuronowy – lifting wolumetryczny

Toksyna botulinowa (botoks) – usuwanie zmarszczek mimicznych botoksem

Toksyna botulinowa (botoks) – leczenie bruksizmu botoksem

Toksyna botulinowa (botoks)- leczenie nadpotliwości botoksem

Toksyna botulinowa – leczenie migreny botoksem

Hydropeeling z aktywnymi substancjami

Mezoterapia

Peelingi medyczne (zabiegi na fotouszkodzenia, trądzik, przebarwienia)

Infuzja tlenowa

Nici rewitalizujące wchłanialne PDO*

Lipoliza iniekcyjna – usuwanie tkanki tłuszczowej

Kwas hialuronowy – powiększanie penisa

Laser pikosekundowy – (odmłodzadzanie, obkurczanie porów, usuwanie przebarwień, leczenie blizn i rozstępów)

Laser pikosekundowy (usuwanie tatuaży, makijażu permanentnego)

Laseroterapia frakcyjna 10600 nm (usuwanie zmarszczek, leczenie blizn i rozstępów)

Laseroterapia frakcyjna 1550 nm 1927 nm (usuwanie przebarwień, obkurczanie porów, resurfacing)

Laseroterapia Erb-YAG 2940 nm (leczenie blizn zanikowych potrądzikowych, usuwanie zmarszek palacza)

Laser Nd:Yag 1064nm leczenie naczynek, naczyniaków i żylaków

Laser KTP 532nm (leczenie malformacji naczyniowych, fotostarzenia)

LASEROWE USUWANIE ŁAGODNYCH GUZKÓW TARCZYCY

Fototerapia (usuwanie przebarwień oraz naczynek, leczenie rumienia i trądziku różowatego)

Fototerapia i laseroterapia: procedura łączona

Fototerapia (leczenie trądziku)

Gentle Peel Lase

Termolifting NIR

Depilacja / epilacja laserowa

Laserowe leczenie żylaków EVLT – wewnątrznaczyniowa, laserowa terapia żylaków

LIPOSUKCJA – Nutacyjna Liposukcja Infradźwiękowa N.I.L.

Blefaroplastyka (chirurgiczna plastyka powiek)

Ginekomastia – leczenie przerostu piersi u mężczyzn

SNIF Śródskórny przeszczep tkanki tłuszczowej

LIP LIFT – LIFTING WARGI GÓRNEJ

Plastyka chirurgiczna wędzidełka prącia (frenuloplastyka)

Radiofrekwencja podskórna

LECZENIE ŁAGODNEGO PRZEROSTU PROSTATY

Xanthelasma (kępki żółte, żółtaki) – usuwanie laserem i chirurgicznie

Leczenie zespołu suchego oka

ResurFX™ (przebarwienia, fotostarzenie, wiotkość skóry)

Photofabulous – Połączenie fototerapii oraz laseroterapii

Leczenie trądziku u mężczyzn

Leczenie łysienia

Medycyna regeneracyjna – zabiegi

Lipotransfer (Microlipotransfer, Lipofilling) – przeszczep autologicznej tkanki tłuszczowej do korekty objętości

Nanolipotransfer – rewitalizacja własnymi komórkami macierzystymi z tkanki tłuszczowej (ADSC)

Laser frakcyjny Q-Switch Laser frakcyjny (usuwanie przebarwień, lifting twarzy)

Laser Q-Switch (usuwanie tatuażu, makijażu permanentnego, wybielanie przebarwień)

Fototerapia Harmony Dye-VL/ VPL (rumień, przebarwienia, fotostarzenie)

Fototerapia lampą Led

Elektrostymulacja mięśni: budowanie i ich rzeźbienie

Body HIFU leczenie cellulitu, wiotkości skóry, redukcja tkanki tłuszczowej

Mikrofale Coolwaves™ redukcja cellulitu i wiotkości skóry

Radiofrekwencja z ultradźwiękami – redukcja wiotkości skóry

Endermologie Endermolift (lifting twarzy)

Lipomassage ujędrnianie ciała, redukcja cellulitu

Liposukcja laserowa, leczenie cellulitu

Dermatoskopia, badanie dermatoskopowe

Dermatochirurgia i dermatoonkologia

Gradówka – leczenie

Obrzezanie (cyrkumcyzja) – usunięcie napletka

Nadmierne owłosienie – usuwanie zbędnego owłosienia

Trichoskopia – badanie włosów i skóry głowy

Osocze bogatopłytkowe (PRP) – czynniki wzrostu

Leczenie łysienia androgenowego

Peptydowa terapia włosów i skóry głowy

Fotomodulacja LED na włosy

Mezoterapia igłowa włosów i skóry głowy – terapia łysienia

Miniflebektomia – małoinwazyjne usuwanie żylaków

Skleroterapia – nieinwazyjne leczenie żylaków

Komórki macierzyste

HIFU- lifting pochwy, leczenie nietrzymania moczu

Laserowe odmładzanie okolic intymnych, leczenie nietrzymania moczu

Rozjaśnianie skóry krocza, wybielanie okolic intymnych

Plastyka warg sromowych – labioplastyka

Plastyka pochwy – vaginoplastyka

Plastyka krocza po porodzie

Powiększanie warg sromowych kwasem hialuronowym

Powiększanie warg sromowych własną tkanką tłuszczową

Profilaktyka rozstępów i wiotkości skóry – zapobieganie rozstępom w ciąży

Zwalczanie obrzęków i ciężkości nóg w ciąży

Nieinwazyjne zabiegi na twarz (w przebiegu ciąży)

Nieinwazyjne zabiegi na ciało (w przebiegu ciąży)

Zabiegi pielęgnacyjne na twarz dla kobiet w czasie karmienia piersią

Zabiegi pielęgnacyjne na ciało, które można wykonać w czasie karmienia piersią

Zabiegi na rozstępy na piersiach, udach i brzuchu

Cellulit (pośladki, uda) – leczenie

Skuteczne zabiegi na wiotkość skóry

Blizna po cesarskim cięciu – leczenie

Terapie modelujące sylwetkę dla kobiet po ciąży

Wypadanie włosów po ciąży – terapie skóry owłosionej i włosów dla kobiet po porodzie

Zabiegi odmładzające dla mężczyzn

Leczenie rumienia i poszerzonych naczynek u mężczyzn

Modelowanie sylwetki dla mężczyzn – rzeźba mięśni bez siłowni

Usuwanie niechcianego tatuażu – skuteczne zabiegi

Zabiegi na rozstępy i blizny dla mężczyzn

Mene&Moy Skin Rejuvenation System

powiązane artykuły


skinexpert
Copyright © www.bienkowscyclinic.pl 2003-