Pytania i odpowiedzi

Pytania związane z zabiegiem:

Jak długo utrzymują się efekty zabiegu?

Linie, zmarszczki i fałdy: Efekty zabiegu utrzymują się przeciętnie 6-12 miesięcy.

Usta: Efekty zabiegu utrzymują się przeciętnie 6 miesięcy.

Jest to jednak zależne od wielu czynników, takich jak kondycja skóry, styl życia, wiek, poziom oczekiwań pacjenta oraz techniki iniekcji osoby wykonującej zabieg. Doświadczenia kliniczne wskazują, że właściwe postępowanie po iniekcji oraz dodatkowe zabiegi korygujące mogą ten czas wydłużyć.

 

Czy RESTYLANE może być łączony z innymi wypełniaczami?

Produkty linii RESTYLANE nie powinny być stosowane równocześnie z żadnymi innymi wypełniaczami. Nie należy także wykonywać iniekcji w obrębie obszarów skóry, do których uprzednio wprowadzony został stały/permanentny wypełniacz. Natomiast dzięki doskonałemu profilowi bezpieczeństwa produktów linii RESTYLANE dopuszczane i zalecane jest łączenie terapii w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb pacjenta.

Czy występują działania niepożądane?

Po zabiegu mogą pojawić się działania niepożądane związane z samą iniekcją. Obserwuje się zaczerwienienie, obrzęk, ból, świąd, zasinienie oraz tkliwość w miejscu podania. Objawy te są nieznaczne lub średnio nasilone, z reguły ustępują samoistnie w przeciągu kilku dni po zabiegu. Miejscowe reakcje zapalne opisywane są z częstością 1:10 000 zabiegów. Jeszcze rzadziej obserwuje się powstawanie ziarniniaków, powierzchownych zmian martwiczych i reakcji pokrzywkowych (1:15 000 zabiegów). Preparatów RESTYLANE nie powinno stosować się u pacjentów, u których wcześniej wystąpiły działania niepożądane.

Czy RESTYLANE można zastosować u kobiety ciężarnej i w okresie laktacji?

Nie przeprowadzono badań dotyczących zastosowania RESTYLANE u kobiet ciężarnych i będących w okresie laktacji.

Czy RESTYLANE można zastosować u osób z chorobami autoimmunologicznymi?

Kliniczne doświadczenia związane z zastosowaniem produktów RESTYLANE w tej grupie pacjentów są niewielkie, jednakże nie wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Teoretycznie nie ma powodów, aby takiego wzrostu ryzyka oczekiwać. Lekarz powinien podjąć decyzję o wykonaniu zabiegu rozpatrując każdy przypadek indywidualnie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak dotychczasowy przebieg choroby, aktualnie prowadzoną farmakoterapię i inne.

Czy zalecane są środki przeciwbólowe?

Z reguły środki przeciwbólowe nie są konieczne podczas iniekcji związanych z usuwaniem zmarszczek . Na życzenie pacjenta istnieje możliwość aplikacji miejscowego kremu znieczulającego. Krem powinien być nałożony grubą warstwą pod opatrunek okluzyjny przynajmniej 45 minut przed zabiegiem. Na kilka minut przed iniekcją należy usunąć opatrunek i resztki kremu.W związku z tym, że usta są szczególnie wrażliwe na ból, zabiegi w ich obrębie wymagają uprzedniego znieczulenia. Zaleca się znieczulenie przewodowe lub miejscowe.

Czy RESTYLANE może być stosowany u pacjentów, którzy poddani byli zabiegom z użyciem lasera lub po chemicznych peelingach?

Jest to możliwe dopiero po 4-6 tygodniowej przerwie niezbędnej do tego, aby miejsca leczone innymi metodami uległy całkowitemu wygojeniu.

Jakie są konsekwencje wykonania zabiegów laserowych lub chemicznych peelingów w okolicy poddanej uprzednio iniekcji z użyciem RESTYLANE?

Zastosowanie zabiegów laserowych, peelingów lub innych zabiegów w obrębie okolicy, w której uprzednio zastosowany był RESTYLANE, wiąże się z potencjalnym ryzykiem wywołania reakcji zapalnej w tym obszarze.

Jesteś tutaj: Home ZABIEGI Wypełnianie zmarszczek Restylane Pytania i odpowiedzi